Ak by prišla apokalypsa, tento bunker by mohol obnoviť život na Zemi

Nie je divu, že väčšina z nás už niekedy premýšľala o konci tohto sveta, najmä ak si predstavíme to množstvo kníh a filmov zameraných na udalosti apokalypsy. Slovensko je jedna z krajín, ktorá je pripravená – zapojili sme sa do unikátnej iniciatívy.

Niektorí čítajú príručky na prežitie, iní idú až ďalej – po výstavbu jadrových bunkrov vo svojej záhrade, ale ochranár Cary Fowler to posunul na ešte vyššiu úroveň v spolupráci s Konzultačnou skupinou pre medzinárodný poľnohospodársky výskum (CGIAR) s cieľom vybudovať globálny trezor pre zásoby semien rastlín.

Svalbard Global Seed Vault

Hlboko vnútri pohoria na odľahlom ostrove v súostroví Svalbard, na polceste medzi kontinentálnym Nórskom a Severným pólom, leží trezor Global Seed Vault.


Ide o dlhodobé skladovacie zariadenie na osivo a plodiny, ktoré bolo postavené tak, aby obstálo v skúške času – a čelilo akýmkoľvek prírodným alebo človekom spôsobeným katastrofám. Seed Vault predstavuje najväčšiu zbierku diverzných plodín na svete.

Výstavbu financovala nórska vláda v celkovej výške 9 miliónov dolárov. Trezor, ktorý otvorili v roku 2008, slúži ako bezpečná banka semien, ktorá ukladá náhradné „kópie“ semien z génových bánk na celom svete s celkovým počtom 930 821 vzoriek (v roku 2017).

Slovensko je zapojené v iniciatíve

Slovensko sa tiež zapojilo do tejto iniciatívy a v októbri minulý rok (2019) priniesla Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná 630 druhov semien rôznych rastlín.
Z Génovej banky Slovenskej republiky v Piešťanoch boli na Svalbard poslané štyri debny so semenami. Obsahovali predovšetkým vzorky semien obilnín ako pšenica a jačmeň, ale aj niektoré strukoviny a zeleninu.

Nórska ministerka Olaug Vervik Bollestad a slovenská ministerka Gabriela Matečná ukladajú prvú škatuľu slovenských semien do Svalbard Global Seed Vault.

„Keď vidíme účinky zmeny klímy, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým chrániť semená, ktoré potrebujeme na výrobu potravín. Tiež vieme, že dodávky potravín a potravinové systémy patria medzi prvé veci, ktoré sú zničené vo vojnách. Ochrana semien je preto dôležitá aj z hľadiska mieru, ako súčasť budovania národov a pomoci budúcim generáciám, “uviedla Bollestad – nórska ministerka poľnohospodárstva.

Vo vnútri debien sú hermeticky uzatvorené vrecká s osivom, ktoré obsahujú približne 315 000 jednotlivých semien – pre náš magazín potvrdil Svalbard Global Seed Vault koordinátor Åsmund Asdal.

Denisa Frelichová, slovenská veľvyslankyňa v Nórsku a Pavol Hauptvogel, riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby VURV v Piešťanoch, prepravili v pondelok 21. októbra jeden zo štyroch boxov slovenských semien do Svalbardského trezoru.

Svalbardský trezor je pokusom uchovať vzorky rôznych rastlín v prípade globálnej krízy. Je postavený tak, aby odolal aj jadrovým hrozbám a vážnym zmenám klímy a prístup k nemu je obmedzený.

Potreba

Na celom svete je viac ako 1 700 genebánk, ktoré obsahujú zbierky potravinárskych plodín určených na úschovu, hoci mnohé z nich sú zraniteľné, vystavené nielen prírodným katastrofám a vojne, ale aj katastrofám, ktorým sa dá predísť, ako je nedostatok finančných prostriedkov alebo zlý manažment. Niečo také úplne obyčajné ako zle fungujúca mraznička môže zničiť celú kolekciu. Strata akejkoľvek odrody plodiny je tak nezvratná ako vyhynutie dinosaurov, druhov zvierat alebo akejkoľvek formy života.

Účel

Bol to práve aspekt zraniteľnosti svetových genebánk, ktorý vyvolal myšlienku vytvorenia globálneho trezora osiva a plodín, ktorý bude slúžiť ako záložné úložisko. Účelom trezoru je ukladať duplikáty (zálohy) vzoriek semien zo svetových zbierok plodín.

Permafrost a hrubá kamenná vrstva zabezpečia, že vzorky semien zostanú zmrazené aj bez energie. Trezor je najvyššou poistnou hodnotou pre dodávky potravín na svete a ponúka budúcim generáciám možnosti na prekonanie problémov spojených so zmenou klímy a rastom populácie. Po stáročia zaistí milióny semien predstavujúcich všetky dôležité odrody plodín, ktoré sú dnes k dispozícii po celom svete. Ide o jednu z najdôležitejších zábezpek týchto plodín.

Uskladnenie

Tento trezor plodín má skladovaciu kapacitu 4,5 milióna odrôd plodín. Každá odroda bude obsahovať v priemere 500 semien, takže v trezore sa môže uložiť najviac 2,5 miliardy semien.

V súčasnosti má trezor k dispozícii viac ako 980 000 vzoriek pochádzajúcich z takmer všetkých krajín sveta. Od jedinečných odrôd hlavných afrických a ázijských potravín, ako sú kukurica, ryža, pšenica, maniok a cirok, až po európske a juhoamerické druhy baklažánu, šalátu, jačmeňa a zemiakov. V skutočnosti už trezorobsahuje najrozmanitejšiu zbierku semien potravinárskych plodín na svete.

Úlohou tohto trezoru je zabezpečiť čo najviac svetového jedinečného genetického materiálu plodín a zároveň zabrániť zbytočnej duplicite. Kompletná finalizácia zbierky bude trvať niekoľko rokov, pretože niektoré genebanky musia najskôr rozmnožiť zásoby semien a iné semená sa musia regenerovať skôr, ako môžu byť odoslané na Svalbard.

Pre úplný prehľad vzoriek uložených v trezore navštívte verejnú online databázu spoločnosti NordGen.

Na optimálne skladovanie semien, ktoré sa skladujú a utesňujú v trojvrstvových baleniach vyrobených na zákazku, je potrebná teplota -18 ° C. Obaly sú uchované vo vnútri škatúľ a uložené na policiach vo vnútri trezoru. Nízka teplota a vlhkosť vo vnútri trezora zabezpečujú nízku metabolickú aktivitu a udržujú semená životaschopné po dlhú dobu.

Páčil sa ti článok? Sleduj nás na FB: