Zápal močových ciest: Symptómy, diagnostika a liečba

Infekcia močových ciest (IMC) je infekcia orgánov vo vašom močovom systéme, vrátane močového mechúra a obličiek. Príznaky závisia od postihnutej časti močových ciest.

Zápal močových ciest je infekcia spôsobená mikróbmi. Sú to organizmy, ktoré sú príliš malé na to, aby ich bolo možné vidieť bez mikroskopu.

Väčšina infekcie močových ciest je spôsobená baktériami, ale niektoré sú spôsobené hubami a v zriedkavých prípadoch vírusmi. IMC patria medzi najčastejšie infekcie u ľudí.

Váš močový trakt sa skladá z:

 • obličky
 • močovodov
 • močového mechúra
 • močovej rúry

Väčšina zápalov močových ciest postihuje iba močovú rúru a močový mechúr v dolnom trakte. Ale IMC môžu zahŕňať močovody a obličky v horných močových cestách. Hoci sú IMC horného traktu zriedkavejšie ako UTI dolného traktu, zvyčajne sú aj závažnejšie.

Zápal močových ciest: Symptómy, diagnostika a liečba

Príznaky močových infekcií

Pri príznakoch močových infekcií záleží na tom, ktorá časť močového systému je postihnutá.

Príznaky zápalu močových ciest v nižšom močovom trakte

Infekcie nižšieho močového traktu postihujú močovú rúru a močový mechúr. Príznaky infekcie v nižšom močovom trakte zahŕňajú:

 • pálenie pri močení
 • rezavá bolesť pri močení
 • zvýšená frekvencia močenia s malým množstvom moču
 • zvýšená naliehavosť, nutkanie na močenie
 • samovoľný únik moču
 • krv v moči
 • zakalený moč
 • moč, ktorý vyzerá ako kola alebo čaj
 • moč s výrazným zápachom
 • bolesť v panve u žien
 • bolesť v konečníku u mužov
 • bolesť v podbrušku a bolesťou chrbta
 • zvýšená telesná teplota

Príznaky infekcie horných močových ciest – zápal obličiek

Infekcie vyššieho močového traktu postihujú obličky. Ak sa baktérie dostanú z infikovanej obličky do krvi, môže to byť potenciálne ohrozujúce pre život. Tento stav nazývaný urosepsia môže spôsobiť nebezpečne nízky krvný tlak, šok a úmrtie.

Príznaky zápalu obličiek – infekcie v hornom močovom trakte zahŕňajú:

 • bolesť a citlivosť v hornej časti chrbta a bokov
 • zimnica
 • horúčka
 • nevoľnosť
 • zvracanie

Príčiny a rizikové faktory zápalu močových ciest

Čokoľvek, čo obmedzuje vyprázdňovanie močového mechúra alebo podrážďuje močový trakt, môže viesť k infekcii močových ciest (IMC). Existuje tiež mnoho faktorov, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku IMC.

K týmto rizikovým faktorom patrí:

 • vek (starší dospelí majú väčšie riziko (IMC)
 • obmedzená pohyblivosť po operácii alebo dlhodobý odpočinok na lôžku
 • obličkové kamene
 • predchádzajúca infekcia močových ciest
 • prekážky alebo blokády močového traktu, ako sú:
  • zväčšená prostata
  • obličkové kamene
  • určité formy rakoviny
 • dlhodobé používanie močových katétrov, ktoré môžu uľahčiť prenikanie baktérií do močového mechúra
 • diabetes
 • tehotenstvo
 • nepravidelné vývojové štruktúry močových orgánov od narodenia
 • oslabený imunitný systém

Dodatočné rizikové faktory zápalu močových ciest u Mužov

Väčšina rizikových faktorov zápalu močových ciest u mužov je rovnaká ako u žien. Avšak zväčšená prostata môže navyše zvýšiť riziko infekcie močových ciest.

Dodatočné rizikové faktory zápalu močových ciest u Žien

Zatiaľ čo sa široko verí, že utieranie odzadu dopredu po návšteve toalety zvyšuje riziko opakovaných infekcií, staršie výskumy ukázali, že to nie je pravda.

Existujú však stále niektoré rizikové faktory jedinečné pre ženskú anatómiu.

Krátka močová rúra:

V ženskom tele je močová rúra veľmi blízko ku konečníku aj vagíne. To zvyšuje pravdepodobnosť vzniku infekcie močových ciest. Baktérie, ktoré sa môžu prirodzene vyskytovať v oblasti vagíny a konečníka, môžu spôsobiť infekciu v močovej trubici a zvyšnej časti močového systému. Močové trubice u žien sú tiež kratšie a baktérie majú kratšiu vzdialenosť, ktorú musia prejsť, aby sa dostali do močového mechúra.

Sex

Tlak na ženský močový trakt počas penetratívneho sexu môže premiestniť baktérie z okolia konečníka do močového mechúra. Orálny sex môže tiež dovestiť baktérie do močovej trubice, čím sa zvyšuje riziko infekcie. Močenie po sexe môže pomôcť znížiť riziko infekcie.

Spermicídy

Môžu zvýšiť riziko zápalu močových ciest, pretože môžu narušiť vaginálny mikrobióm. Spermicídy sú látky, ktoré sa používajú na zabíjanie spermií. Vkladajú sa do pošvy pred stykom ako prevencia proti otehotneniu.

Používanie kondómu počas sexu

Nelubrikované latexové kondómy môžu zvýšiť trenie a podráždenie kože počas pohlavného styku. To môže zvýšiť riziko infekcie močových ciest. Existuje mnoho dôvodov na používanie kondómov. Sú dôležité na znižovanie šírenia sexuálne prenosných infekcií (SPI) a prevenciu nežiadaného tehotenstva. Aby ste predišli treniu a podráždeniu kože od kondómov, uistite sa, že počas sexu používate dostatok lubrikačného gélu. Vyhnite sa používaniu kondómov s vrstvou spermicídu.

Pesar

Pesar môže vyvíjať tlak na močovú trubicu. To môže znížiť vyprázdňovanie močového mechúra, čo zvyšuje riziko rastu baktérií a infekcie.

Pokles hladiny estrogénu

Po menopauze pokles hladiny estrogénu mení normálnu flóru baktérií v pošve. To môže zvýšiť riziko IMC.

Diagnóza zápalu močových ciest

Ak máte podozrenie, že trpíte infekciou na základe svojich príznakov, obráťte sa na svojho lekára. Lekár zhodnotí vaše príznaky a vykoná fyzické vyšetrenie. Na potvrdenie diagnózy infekcie močových ciest bude váš lekár potrebovať otestovať vašu moč na mikróby.

Vzorka moču musí byť „čistým“ vzorkom. To znamená, že vzorka moču sa zbiera v strede močového prúdu, nie na začiatku. To pomáha zabrániť zbieraniu baktérií alebo kvasiniek z pokožky, čo by mohlo skontaminovať vzorku. Váš lekár vám vysvetlí, ako získať čistú vzorku.

Pri testovaní vzorky váš lekár bude hľadať leukocyty v moči, to znamená vyšší počet bielych krviniek vo vašej moči. Môže to naznačovať infekciu.

Váš lekár tiež môže vykonať kultiváciu močovej kultúry na testovanie baktérií alebo húb. Kultúra môže pomôcť identifikovať príčinu infekcie. Taktiež môže vášmu lekárovi pomôcť vybrať vhodnú liečbu.

Ak váš lekár podozrieva, že IMC je vírusovej povahy, môže byť potrebné vykonať špeciálne testy. Vírusy sú zriedkavými príčinami infekcie močových ciest, ale môžu sa vyskytnúť u ľudí, ktorí podstúpili orgánový transplantát alebo ktorí majú iné stavy, ktoré oslabujú ich imunitný systém.

Infekcie horného močového traktu

Ak váš lekár podozrieva, že máte infekciu horného močového traktu, tzv. zápal obličiek, môže byť potrebné vykonať úplný krvý obraz (CBC test) a krvné kultúry, okrem močového testu.

Krvná kultúra môže potvrdiť, že vaša infekcia sa nerozšírila do krvného obehu.

Chronický zápal močových ciest

Väčšina infekcie močových ciest ustúpi po liečbe. Avšak niektorí ľudia vyvinú chronické IMC, ktoré buď nezmiznú po liečbe alebo sa opakovane vracajú. Opakované zápaly močových ciest sú bežné u žien.

Ak trpíte chronickou IMC, váš lekár môže chcieť vyšetriť možné nepravidelnosti alebo prekážky vo vašom močovom trakte. Tu sú niektoré bežné testy:

 • Ultrazvuk, kde sa prechádza ultrazvukouvou hlavicou po vašom bruchu. Hlavica využíva ultrazvukové vlny na vytvorenie obrazu orgánov močového traktu, ktorý je zobrazený na monitore.
 • Intravenózna pyelografia (IVP) zahŕňa aplikáciu konstrastnej látky do vášho tela, ktoré putuje cez váš močový trakt. Potom sa robí röntgenový snímok vášho brucha. Konstrastná látka zvýrazňuje váš močový trakt na röntgenovom snímku.
 • Cystoskopia je endoskopické vyšetrenie močovej rúry a močového mechúra. Využíva malú kameru, ktorá je vložená cez vašu močovú trubicu až do vášho mechúra, aby sa videlo do vášho mechúra. Počas cystoskopie váš lekár môže odobrať malý kúsok tkaniva z močového mechúra a testuje ho, aby vylúčil zápal močového mechúra alebo rakovinu ako príčinu vašich symptómov.
 • Počítačová tomografia (CT) poskytuje podrobnejšie obrazy vášho močového systému.

Zápal močových ciest v tehotenstve

Ak ste tehotná a máte príznaky zápalu močových ciest, ihneď navštívte svojho lekára.

Infekcia močových ciest počas tehotenstva môžu spôsobiť vysoký krvný tlak a predčasný pôrod. IMC počas tehotenstva sa tiež pravdepodobnejšie šíria do obličiek.

Zápal močových ciest – liečba a lieky

Liečba infekcie močových ciest závisí od toho, či ide o:

 • bakteriálnu (najčastejšiu)
 • vírusovú
 • hubovú

Váš lekár bude schopný určiť o aký druh infekcie ide, podľa výsledkov testov.

Bakteriálne zápaly močových ciest sa liečia antibiotikami na lekársky predpis. Veľmi dobré výsledky je možné dosiahnuť doplnkami s obsahom D-manózy. Napríklad:

Vírusové infekcie močových ciest sa liečia liekmi nazývanými antivirotiká. Často je antivírusový cidofovir volbou na liečbu vírusových IMC. Hubové IMC sa liečia liekmi nazývanými antifungály a antimikotiká.

Antibiotiká na zápal močových ciest

Forma antibiotík použitých na liečbu bakteriálneho zápalu zvyčajne závisí od toho, ktorá časť močového systému je postihnutá.

Infekcia v nižšom močovom trakte sa zvyčajne liečia perorálnymi antibiotikami. Infekcia v hornom močovom trakte (zápal obličiek) vyžadujú intravenózne antibiotiká. Tieto antibiotiká sa podávajú priamo do vašich žíl.

Niekedy sa baktérie stávajú odolnými voči antibiotikám. Na zníženie rizika vzniku odolnosti voči antibiotikám vás váš lekár pravdepodobne predpíše na najkratšiu možnú liečebu. Liečba obvykle netrvá dlhšie ako 1 týždeň.

Výsledky z vašej močovej kultúry môžu pomôcť vášmu lekárovi vybrať antibiotickú liečbu, ktorá najlepšie funguje proti typu baktérií, ktoré spôsobujú vašu infekciu.

Skúmajú sa aj iné možnosti liečby než antibiotiká pre bakteriálne zápaly močových ciest. V niektorom bode by liečba bakteriálnej infekcie močových ciest bez použitia antibiotík mohla byť prostredníctvom zmeny interakcie medzi telom a baktériami pomocou bunkovej chémie.

Zápal močových ciest – domáca liečba

Nie vždy je možné zvládnuť zápal doma. Existujú totiž dva typy zápalu močových ciest, ktoré sa líšia: zápal dolných močových ciest a zápal horných močových ciest. Zápal dolných močových ciest postihuje močovú trubicu a močový mechúr. Ak sa tento zápal nelieči, môže sa rozšíriť a viesť k zápalu obličiek, teda horných močových ciest.

Môžete sa pokúsiť liečiť zápal močových ciest doma len vtedy, keď je infekcia v počiatočných štádiách. To znamená, že sa jeho príznaky objavili nedávno a sú miernych intenzít, napríklad pálenie, nutkanie na močenie a podobne. Ak však začnete pociťovať zvýšenú teplotu, zakalený moč alebo bolesť v oblasti chrbta, návšteva lekára je nevyhnutná.

Brusnice

Pri domácej liečbe zápalu močových ciest je hlavne odporúčané konzumovať produkty s obsahom brusníc. Ich výrazný močopudný účinok spôsobuje vyplavovanie baktérií z močového mechúra.

Proantokyanidíny obsiahnuté v brusniciach zabraňujú baktériám prichytávať sa na steny močových ciest, kde by mohli množiť. Preto je konzumácia brusníc výborným spôsobom prevencie proti vzniku zápalu.

D-manóza

Overeným prostriedkom na liečbu zápalu močových ciest je tiež D-manóza. Tento jednoduchý cukor sa prirodzene vyskytuje v našom tele a niektorých potravinách, ako sú napr. rôzne bobuľoviny. D-manóza má schopnosť viazať na seba baktérie, vďaka čomu sa už nedokážu uchytiť na stene močového mechúra alebo močovej rúry a bráni tak rozširovaniu infekcie. Často sa v doplnkoch kombinuje s brusnicami.

Pite veľa vody

Hoci močenie môže byť bolestivé pri zápale močových ciest, je dôležité piť čo najviac tekutín, najmä vody. Väčšina dospelých by mala smerovať k pití medzi šiestimi a ôsmimi 2 decovými pohármi vody denne. Veľmi dravé je piť vodu aj ráno hneď po zobudení.

Čím viac budete piť, tým viac budete močiť, čo môže pomôcť odplavovať škodlivé baktérie z močového traktu.

Vitamín C

Zvýšený príjem vitamínu C môže pomôcť posilniť váš imunitný systém.

Probiotiká

Probiotiká podporujú zdravú tráviacu sústavu a imunitu. Mohli by byť účinné aj pri liečbe a prevencii infekcie močových ciest, ak sa používajú spolu s bežnou antibiotickou terapiou.

Počas zápalu močových ciest zlé baktérie nahrádzajú dobré baktérie v urogenitálnom systéme, najmä v skupine nazývanej Lactobacillus, ako uvádza štúdia z roku 2023. Probiotiká môžu obnoviť dobré baktérie a mohli by znížiť opakovanie infekcie močových ciest.

Hoci niektoré výskumy naznačujú, že probiotiká môžu byť účinné pri prevencii a liečbe IMC, potrebujeme viac štúdií.

Ak máte záujem vyskúšať probiotiká pre zdravie močových ciest, môžete vyskúšať tieto doplnky:

Noste voľné oblečenie

Nosenie oblečenia s bavlnenou podšívkou a voľným strihom môže uľahčiť príznaky existujúcej infekcie IMC tým, že pomáha udržiavať oblasť suchú a čistú.

Príliš tesné oblečenie a určité druhy látky môžu zadržiavať vlhkosť, čo umožňuje bakteriám rásť v genitálnej oblasti a mohlo by zhoršiť infekciu.

Kapucínka väčšia

Kapucínka väčšia sa tradične používa pri nachladnutiach, močových infekciách hlavne pre svoje antiseptické a vykašliavace vlastnosti. Podľa študií, má výrazné močopudné a antihypertenzívne účinky.

Zo semien kapucínky väčšej (Tropaeolum majus) sa zíkava olej, ktorého hlavnou zložkou je benzyl izotiokyanát, ktorý má silné antibakteriálne a antifungálne vlastnosti. Na Slovensku sa kapsuly tohto oleja používajú na liečbu bronchiálnych a močových infekcií.

Použite vyhrievaciu podložku

Aplikovanie ohrievacieho vankúša na spodnú časť brucha môže pomôcť zmierňovať niektoré z nepríjemností spojených so zápalom močových ciest a znižovať časté cesty na toaletu, ktoré môžu spôsobovať bolestivé pálenie.

Ak prežívate silnú bolesť, ktorá neustupuje ani pri domácich metódach, je pravdepodobne najlepšie konzultovať so svojím lekárom ohľadom svojich symptómov.

Nedoliečená infekcia močových ciest

Je dôležité aby ste liečili infekciu močových ciest – čím skôr, tým lepšie. Neodliečené IMC sa stávajú čoraz závažnejšími, čím ďalej sa šíria.

IMC je obvykle najjednoduchšie liečiť v dolných močových cestách. Infekcia, ktorá sa šíri do horných močových ciest, je pre ľudí oveľa ťažšie liečiteľná a pravdepodobnejšie sa rozšíri do krvi, čo spôsobuje sepsu. Ide o život ohrozujúci stav.

Ak máte podozrenie, že máte zápal, kontaktujte svojho lekára čo najskôr. Jednoduché vyšetrenie a močová alebo krvná skúška vám môžu ušetriť veľa problémov v dlhodobom horizonte.

Prevencia infekcie močových ciest

Každý môže podniknúť nasledujúce kroky na prevenciu IMC:

 • Pite denne 6 až 8 pohárov vody.
 • Nenechávajte moč v močovom mechúre dlho.
 • Rozpravte sa so svojím lekárom o riadení eventuálnej močovej inkontinencie alebo problémov s úplným vyprázdňovaním močového mechúra.

Ženy majú o 30-krát väčšie riziko dostať zápal ako muži. Niektoré opatrenia môžu pomôcť predchádzať infekcii u žien.

Ak ste perimenopauzálna alebo postmenopauzálna, používanie topického alebo vaginálneho estrogénu predpísaného lekárom by mohlo pomôcť predchádzať infekcii močových ciest. Ak váš lekár verí, že pohlavný styk je faktorom opakujúcich sa IMC, môže odporučiť preventívne užívanie antibiotík po sexe alebo dlhodobé.

Niektoré štúdie ukázali, že dlhodobé preventívne užívanie antibiotík u starších dospelých znižuje riziko výskytu IMC.

Každodenné užívanie brusnicových doplnkov alebo používanie vaginálnych probiotík, ako napríklad lactobacillus, môže tiež pomôcť predchádzať infekcii močových ciest. Niektoré štúdie naznačujú, že používanie probiotických vaginálnych čapíkov môže znížiť výskyt a opakovanie IMC tým, že mení baktérie vo vagíne.

Nezabudnite sa poradiť so svojím lekárom, aký je pre vás ten správny plán prevencie.

Záver

Zápal močových ciest je relatívne bežným stavom. Môže zahŕňať infekciu močového mechúra, močovej rúry, močovodov alebo obličiek. Najčastejšou príčinou sú baktérie, ale môžu ich spôsobiť aj vírusy alebo huby.

Ak máte podozrenie, že máte zápal močových ciest, odporúčame kontaktovať svojho lekára pre diagnostiku a vhodnú liečbu.

Páčil sa ti článok? Sleduj nás na FB: