Nová nádej v boji proti plastovému odpadu: Huby požierajúce plasty v Tichom oceáne

Jedným z najväčších environmentálnych problémov súčasnosti je plastový odpad, ktorý znečisťuje naše oceány a ohrozuje morské ekosystémy. Nedávne objavy však prinášajú nádej na riešenie tohto globálneho problému. V týchto dňoch vedci objavili hubu, ktorá je schopná rozkladať plasty priamo v oceánoch. Tento článok sa zameria na tento fascinujúci objav, jeho význam a potenciálne dopady na budúcnosť našej planéty.

Objav huby požierajúcej plasty

Medzinárodný tím morských vedcov objavil hubu s názvom Parengyodontium album, ktorá dokáže rozkladať plasty v obrovskej oblasti Tichého oceánu známej ako Great Pacific Garbage Patch. Táto huba bola objavená medzi tenkými vrstvami mikróbov žijúcich na plávajúcom plastovom odpade.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Science of the Total Environment, P. album je štvrtým známym druhom morskej huby schopnej konzumovať a rozkladať plastový odpad. Vedci zistili, že táto huba dokáže rozkladať UV-žiarením vystavený polyetylén, čo je najbežnejšie používaný typ plastu v spotrebných výrobkoch, ako sú fľaše na vodu a nákupné tašky.

Plastová častica (červená) je kolonizovaná morskou hubou Parengyodontium album.
Foto: Annika Vaksmaa/NIOZ

Mechanizmus rozkladu plastov

Vedúca autorka štúdie, Annika Vaksmaa, morská biologička a biogeochemička z Kráľovského holandského inštitútu pre výskum mora (NIOZ), vysvetlila, že UV svetlo samo o sebe mechanicky rozkladá plasty. Avšak výsledky štúdie ukazujú, že UV svetlo zároveň uľahčuje biologický rozklad plastov morskými hubami. Tento objav je významný, pretože ukazuje, že prírodné procesy môžu byť využité na urýchlenie rozkladu plastového odpadu v oceánoch.

Limity a výzvy

Hoci objav P. album prináša nádej, neznamená to, že môžeme začať bezohľadne používať jednorazové plasty. Oceány sú preplnené plastovým odpadom a zdržanie sa používania plastov je stále najlepším spôsobom, ako zabrániť ich hromadeniu v morských ekosystémoch.

Odstraňovanie plastového odpadu z oceánov je náročné. Vylovovanie plastov vlečnými sieťami (Trawling) môže narušiť morský život a tieto pokusy sú často nákladné a neefektívne. Preto objav novej huby, ktorá dokáže urýchliť rozklad plastov, predstavuje vzrušujúci nový smer vo výskume. Avšak, podľa štúdie, huba P. album dokáže rozložiť iba 0,05 % UV-žiareniu vystaveného plastu za deň počas deväťdňového obdobia. Tento proces by trval veľmi dlho, aby sa huba vysporiadala s celkovým množstvom plastov v oceánoch.

plastový odpad v oceáne

Potenciál do budúcnosti

Napriek týmto limitom je objav P. album povzbudzujúci. Vedci naznačujú, že by mohlo existovať viacero druhov organizmov schopných rozkladať plasty. „Morské huby dokážu rozkladať zložité materiály z uhlíka,“ dodáva Vaksmaa, čím poukazuje na to, že okrem štyroch identifikovaných druhov môžu k degradácii plastov prispievať aj iné druhy.

Na záver

Objav huby požierajúcej plasty v Tichom oceáne predstavuje významný krok v boji proti globálnemu znečisteniu plastmi. Hoci tento objav neznamená okamžité riešenie, prináša nový pohľad na možnosti prírodného rozkladu plastov. Je dôležité pokračovať v hľadaní a výskume nových biologických spôsobov na riešenie plastového odpadu, pretože kombinácia vedeckých inovácií a zodpovedného správania môže výrazne prispieť k ochrane našich oceánov a celkovo životného prostredia.

Zdroj: Futurism

Páčil sa ti článok? Sleduj nás na FB: