V thajskom supermarkete balia zeleninu do banánových listov

Jedným z hlavných cieľov súčasnej doby by malo byť zníženie spotreby plastov a vzdelávanie ľudí o environmentálnych a globálnych zmenách, problémoch, ktorým v súčasnosti čelíme. Aj keď mnohí z nás veria, že recyklácia problém vyrieši a budeme pokračovať v používaní plastov, je to vlastne úplne naopak.

V SR  vzniklo v roku 2017 spolu 14 269 664,35 ton odpadovV porovnaní s rokom 2016 predstavuje medziročný nárast celkového vzniku odpadov v roku 2017 takmer 34 %. Tento nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšenými aktivitami pri výstavbe a úprave cestnej a železničnej siete.  Veľmi smutné je, že dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom nakladaní  s odpadmi (31 % u odpadov celkom a 61 % u komunálnych odpadov). V roku 2017 bolo prevádzkovaných 111 skládok odpadov a 19 spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, z toho 2 na komunálny odpad. V roku 2017 slováci reckylovali 31% odpadu.

To znamená, že zvyšok skončil na skládke a zostane tam možno až 1000 rokov, čím sa vytvoria rôzne toxické substancie, znečistí sa zem a dokonca v prímorských štátoch mnoho ton skončí v oceánoch zabíjajúcich mnoho nevinných tvorov.

 

Keďže väčšina z nás neuvidí realitu, ktorá je pred nami často skrytá, je dôležitou úlohou vzdelávať ľudí a otvárať ich oči, aby sme pochopili, že plastové obaly, ktoré používame na niekoľko sekúnd, sa v prírode rozkladajú niekedy až 1000 rokov.

Kým u nás sa nákup zeleniny a ovocia stále nezaobíde bez používania plastových vrecúšok, v reťazci thajských supermarketov Rimping Supermarket sa rozhodli urobiť ústretový krok voči prírode – tovar tam nájdete zabalený do banánových listov. Snímky z obchodu spravil jeden zo zákazníkov. Čo si o takomto nápade myslíte vy?

Pozri tiež: Nová virálna výzva, ktorá sa šíri po celom svete, robí zo sveta čistejšie miesto

S cieľom začať pozitívnu zmenu začali supermarkety v Ázii používať listy na balenie zeleniny

Tento typ balenia je nielen nákladovo efektívny, ale šetrí veľa plastov, ktoré by sa inak museli zrecyklovať alebo by skončili na skládke.

V poslednej dobe Čína prestala dovážať odpad z celého sveta a sústredila sa na recykláciu vlastného odpadu. Pred tým by viac ako 30% svetového odpadu skončilo v Číne, čo by viedlo k všeobecnej viere, že ázijské krajiny sú tie, ktoré sú zodpovedné za vytváranie väčšiny odpadu na svete.

Teraz ázijské krajiny, vrátane Vietnamu a Thajska, hľadajú nové spôsoby, ako sa vyhnúť plastom. Toto sa stalo pevným základom pre nové podnikateľské nápady. Jednou z týchto myšlienok bol nový, ekologický spôsob, ako zabaliť svoj tovar tak, že sa vyhnete plastovým obalom.

Každá kus plastu, ktorý bol vyrobený, stále existuje na tejto planéte

Teraz, viac ako inokedy, ľudia začínajú chápať hrozný stav našej planéty. Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si pozrieť náš príspevok o pozitívnych iniciatívach, ktoré ľudia z celého sveta prijímajú, aby pomohli našej Zemi, ako aj zoznam geniálnych nápadov nulového odpadu, ktoré môžete realizovať vo svojom každodennom živote.

 

 

 

 

Zdroj: BoredPandaSpráva o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017

Páčil sa ti článok? Sleduj nás na FB: